Libahundi JÄLG
Võistlusinfo.
Võistlusmaastik sisaldab Lohusalu poolsaare, Laulasmaa ning Keila-Joa orienteerumismaastikke, mida katab valdavalt hästi joostav männimets. Kaardi kesk- ja idaosa metsaala on võsasem ja niiskem.
Maastikul on 59 kontrollpunkti, millest 4 (numbriga 8-ga algavad) on lisaülesannetega kontrollpunktid. Numbritega 2 kuni 7 algavate kontrollpunktide läbimisel peale 22:00 annab ühe lisa võistluspunkti. Kahe 5-ga algava kontrollpunkti järjest läbimisel saab 5 lisa võistluspunkti. Kõikide kontrollpunktide optimaalne läbimine on võimalik 40 linnulennulise kilomeetriga.
Kaardi mõõtkava on 1:20 000, kaart on trükitud veekindlale paberile trükikeskuses Printcenter. Planeerimiskaarti ei ole. Rattapesu ei ole. Rinnanumbreid ei ole. 
Maastiku keskel on üks mehitamata joogipunkt. Lisaks on kaardi servas, stardist ca 5 km kaugusel Keila-Joa kauplus (avatud kuni 21-ni).
Maastikul asub mitmeid suuremaid ja väiksemaid elurajoone, mis on tähistatud oliivrohelise värviga. Elurajoonid on läbitavad  ainult kaardil märgitud teede kaudu. Tungivalt soovitame jälgida punase viirutusega tähistatud keelualasid. Rada on planeeritud selliselt, et elumupiirkonnad on läbitavad tänavate ja teede kaudu ning keelualade vahel või ümber on liikumiskoridor.
Parkimine on korraldatud võistluskeskuse lähedal, palume jälgida kollaste kilejopedega korraldajate juhiseid.

Edukat võistlemistKevadetapp toimub Laulasmaal: