Libahundi JÄLG

Ihasalu 19.11.2022

KP 81 selfid

Korralduslik info.
Võistluskeskus avatakse 8:45. 9:00 algab kaartide väljastamine. Rinnanumbrid, käepaelad ja rendipulgad on iga võistkonna kohta ümbrikus, mis jagatakse võistluskeskuses. Parkimine on korraldatud avalikus parklas. Varukohad on maantee ääres. Palume jälgida parkimiskorraldajate juhiseid. Finishis toitlustamist ei toimu, aga soovitame külastada Hash House'i.
Soovitav on kaasa võtta:
- oma jooginõu
- mobiiltelefon interneti ja pildistamise võimekusega
- haaknõelad numbri kinnitamiseks
- ilmastikule sobilik riietus

Rajameistri info.

Üle tüki aja taas Eesti päris metsas peetav Libahundi Jälg saab olema maastikul, mis on kas alati ilus (männimets, luited, rannaliiv) või on hilissügisel ilus - valdavalt tasane mets rohkete eri vanuses raiesmikega. Selles maastiku osas on korrapärane sihivõrk ja palju kuivenduskraave. Tänase läbitavusega pääseb metsas kerge vaevaga kohtadesse, kuhu kesksuvel isegi orienteerujad eriti ei kipu. Reljeef jaotub nagu rikkus ühiskonnas - enamus maastikust on reljeefivaene, kuid väiksemad pesad üsnagi rikkad. Maastikku piirab kahest küljest meri ning läbib Eesti mõistes suur Jägala jõe alamjooks ning mõni väiksem oja.
Mõni järve moodi silm on ka. Ojad / kraavid enamasti ületatavad. Kasvava taliviljaga põldusid, hoove ja kaardil märgitud keelualasid tuleb austada neisse mitte sisenedes. Mõne majapidamise juures aitavad austust hoida koerad. Väga suurel osal maastikust on ainsateks elusolenditeks loomad, kelledest põdrad, metskitsed ja koprad on oma kohalolu rajameistritele tõendanud.
KP31 juures on inimeste arvu piirang (5 in korraga sillal), ka seda tuleb austada. Ohukohtadeks on asfaltkattega maanteed, mis on kitsad ja käänulised, aga kiire liiklusega. Piki Ruu-Ihasalu-Neeme maanteed (kus paikneb ka võistluskeskus) liikudes tuleb kasutada kogu pikkuses paralleelselt kulgevat kergliiklusteed. Mujal hoides maantee suhteliselt kitsastele peenratele ja olla tähelepanelik autoliikluse suhtes, eriti arvestades olukordi, kus mõlemast suunast lähenevad autod võivad just Teie juures kohtuda. Maastikul esineb mitmeid Libahundi Jälge mitte puutuvaid orienteerumistähiseid ja muid tähistusi. Väga pikka finišisse hilinemist ei tasu planeerida, sest kl 16:00 juba pimeneb. Kaardi mõõtkava on 1:25000, H=5m. Kõigi punktide võtmiseks tuleb läbida ca 45 linnulennu kilomeetrit. Tavapunktid on väärtusega 2 kuni 6 ja ülesandepunktid väärtusega 8 ("vana hea Libahunt").
Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.